Leiders van de toekomst

8 essentiële stappen

Auteurstoelichting

Waarom zou ik dit boek lezen?

In de toekomst zijn van leiders andere keuzes nodig, keuzes die leiden tot duurzame groei in welvaart en welzijn en niet tot crises zoals er nu velen zijn. Ook de nieuwe generatie verlangt een andere leiderschapsstijl. Dit boek geeft jou als leider inzicht in de verwachte verandering in leiderschap en concrete handvaten voor persoonlijke ontwikkeling.
Of zoals Anita te Water (partner/owner Ebbinge) aangeeft: “Michael en Guido beschrijven bijzonder helder de richting van deze veranderingen en laten zien wat deze transitie van leiders vraagt.”

Wat is de essentie van dit nieuwe leiderschap?

Van leiders van de toekomst wordt verwacht dat ze bij elke keuze die ze maken streven naar een win-win-wínsituatie. Bij elke beslissing die ze nemen zoeken ze naar het optimum voor zichzelf, de organisatie en de gehele omgeving. De keuzes die leiders maken, mogen niet ten koste gaan van bijvoorbeeld de huidige maatschappij, het milieu of de volgende generatie. In het boek noemen we deze keuze voor de win-win-win een keuze uit iederliefde; de leider balanceert alle belangen en heeft daarbij iedereen lief. Het gaat dus niet om opoffering, want de leider neemt zijn/haar eigen belang ook mee in de afweging.
Wellicht oogt iederliefde als een softe term, maar dat is het zeker niet. Keuzes die je uit iederliefde maakt zijn het beste voor het geheel, maar kunnen nog steeds voor een individu verre van optimaal zijn. In het boek laten we bijvoorbeeld zien dat het vanuit iederliefde zelfs mogelijk is om medewerkers te ontslaan.
Else Bos (CEO PGGM) schrijft: “Dit boek introduceert het hartverwarmende begrip ‘iederliefde’. Pas als de leider zichzelf en zijn omgeving ten diepste kent en liefheeft, ziet hij/zij een schat aan kansen en mogelijkheden die hem/haar en ons verrijken.”
Lees hier wat anderen schrijven over iederliefde in dit boek.

Streven naar de beste keuze voor het geheel klinkt mooi, maar is het niet een illusie?

Het zal niet altijd eenvoudig zijn om de beste keuze voor het geheel te maken. Zeker omdat de huidige maatschappij te veel gericht is op de korte termijn, dat is helder. Maar je keuzes op deze manier maken kan zeker en de noodzaak is duidelijk. Hoe dit in de praktijk werkt laten we in het boek op meerdere manieren zien. Eén ervan is de beschrijving van een case met daarin Michaels ervaringen als COO die als rode draad door het boek heenloopt.
René Steenvoorden (CIO Rabobank) schrijft hierover: “Dit boek is geschreven vanuit de Nederlandse praktijk maar is universeel van toepassing op elke cultuur en omgeving. De uitgebreide, niet-gefingeerde case behandelt een belangrijke keuze die leerzaam is voor elke senior manager, ongeacht sector en rol. Michael combineert daarbij relevante praktische keuzes met diepe filosofische inzichten en opmerkelijk persoonlijke toelichtingen.”
Uiteindelijk is de vraag: welke rol wil jij spelen als leider?

Hoezo 8 stappen als het voornamelijk om 1 stap gaat, namelijk kiezen uit iederliefde?

De eerste stappen helpen om je als leider op de juiste wijze te laten ‘voorsorteren’ op deze wijze van keuzes maken. In stap 5 geven we aan hoe je – op basis van de opbrengst uit de eerdere stappen – dient te speuren naar de kansen die de context biedt. Stap 6 beschrijft vervolgens hoe je de keuze uit iederliefde daadwerkelijk maakt, waardoor je tot de optimale win-win-winsituatie komt. We laten zien per stap zien waar je allemaal tegenaan loopt, als je daar mee aan de slag gaat. De laatste stappen helpen om deze keuzes verder en steeds vaker in de praktijk te brengen. In stap 7 leggen we uit hoe je deze keuze omzet in actie en ontwikkeling. Tenslotte gaat stap 8 over de discipline die je nodig hebt om de stappen te blijven volgen en de reflectie die leidt tot continue vergroting van je bewustzijn. Deze achtste stap maakt het proces iteratief.

Het begrip iederliefde staat niet prominent op de website, noch in de titel van het boek. Waarom is dat?

Aangezien we willen voorkomen dat iederliefde vanuit een vooroordeel direct als te soft zou worden afgedaan, hebben we ervoor gekozen om gedurende het boek naar deze bron toe te werken. Om goed te begrijpen wat de kracht is van iederliefde, bouwen we in verschillende stappen op naar de kern van dit boek: van leiders van de toekomst worden keuzes uit iederliefde verwacht. Alleen dan kunnen we crises in de toekomst voorkomen. Niet iedereen zal het begrip iederliefde waarschijnlijk meteen aanspreken en niet iedereen zal het direct begrijpen. De win-win-winsituaties waar we ook over spreken in het boek zijn uitkomsten van het kiezen uit iederliefde. Alleen praten over win-win-win is niet genoeg. Wij willen leiders gedurende het boek uitnodigen om zelf met de bron contact te maken, waardoor het denken in planet, profit, people ineens een vanzelfsprekendheid wordt van binnenuit in plaats van een opgelegd beleid van buitenaf.
We trachten de lezers mee te nemen op een pad en laten in het boek zien dat het toch eigenlijk vreemd is dat liefde als bron voor mensen in hun privéleven heel logisch is, maar dat het in het zakelijke leven ineens geen plaats meer zou mogen hebben. Waarom zou datgene wat ten diepste gelukkig maakt, voorbehouden zijn aan het privéleven? Waarom niet liefde ook in de zakelijke context als bron gebruiken? Door mensen eerst een juiste introductie bij het begrip iederliefde te geven, vergroten we de kans om de inhoud ook daadwerkelijk over te kunnen brengen. Dan blijkt dat iederliefde ook voor leiders uit sectoren die traditioneel als ‘hard’ gekenschetst worden van toepassing is.
Theodor Kockelkoren (Board member of Autoriteit Financiële Markten – AFM): “Het is een bijzonder boek om te lezen. Enerzijds zijn diverse paragrafen herkenbaar als ik reflecteer op wat ik zelf nastreef, anderzijds zetten Michael en Guido ons lezers aan om flink uit hun comfortzone te treden. Dit is een uitdagend boek dat het lezen zeker waard is!”

Lees ALLE aanbevelingen

Lancering