Leiders van de toekomst

8 essentiële stappen

Opzet

Het boek begint met een korte toelichting op de noodzaak van nieuw leiderschap. Vervolgens worden de 8 stappen behandeld die de richting van het nieuwe leiderschap beschrijven. Om de toepasbaarheid van de stappen in de praktijk te laten zien is er een real life doorlopende case in de hoofdstukken van de 8 stappen beschreven. Tevens zijn er nog suggesties voor persoonlijke verdieping toegevoegd.

Noodzaak

We bevinden ons in de langste recessie ooit in de eurozone, zo meldt het Europees statistiekbureau Eurostat. Het aantal faillissementen is nog nooit zo groot geweest. Dit soort statistieken duidt op onderliggende problemen. Daar zijn vele oorzaken voor aan te wijzen, waaronder tekortschietend leiderschap.

De economische crisis is ook een leiderschapscrisis, omdat kortzichtige managementkeuzes er een belangrijke oorzaak van lijken te zijn, volgens onder andere Trouw. Het merendeel van de huidige leiders kijkt niet verder dan zijn eigen belang en dat van zijn organisatie. Vanwege deze beperkte scope kunnen negatieve bijeffecten zich ontwikkelen tot een disproportioneel formaat en uitmonden in een crisis.

Naast deze noodzaak is er tevens behoefte aan nieuw leiderschap. Omdat de aankomende generatie meer zoekt naar authenticiteit en zingeving in het werk, vraagt zij om een andere manier van leidinggeven. De leider van de toekomst heeft niet alleen oog voor zichzelf en zijn eigen organisatie, hij staat ook in verbinding met de grotere context en brengt daarin alle belangen in balans. Leiders zullen voor hun keuzes putten uit een andere bron dan hun eigenbelang. Binnen dit leiderschap is het realiseren van win-winsituaties niet meer genoeg. Om zo concreet mogelijk aan dit nieuwe leiderschap inhoud te geven, beschrijft dit boek 8 essentiële stappen voor leiders van de toekomst.

Doorlopende case

Om de toepassing van de inhoud van het boek in de praktijk te laten zien, sluit vrijwel elke inhoudelijke paragraaf in hoofdstuk 2 tot en met hoofdstuk 7 af met een praktijkcase die als rode draad door het boek loopt. Deze doorlopende case over de transformatie van IT binnen Triodos Bank is gebaseerd op waargebeurde feiten. Slechts op een aantal plaatsen is de case aangepast om de leesbaarheid te vergroten en de privacy van de betrokkenen te waarborgen.

Met deze doorlopende case laten de auteurs zien hoe de stappen er in een zakelijke omgeving uit kunnen zien en dat dit boek meer is dan een visie alleen. De case is gerelateerd aan IT, om aan te tonen dat deze stappen van leiderschap ook gebruikt kunnen worden in omgevingen die vaak als ‘hard’ worden bestempeld. Om de 8 essentiële stappen nog meer te verbinden met de praktijk, beschrijven de auteurs daarnaast ook andere praktijksituaties. Dit zijn zowel positieve ervaringen als voorbeelden van lastigheden en mislukkingen.

Persoonlijke verdieping

De hoofdstukken uit het boek die de 8 stappen behandelen, kennen steeds aan het eind een tweetal suggesties voor persoonlijke verdieping, aansluitend bij de inhoud van dat hoofdstuk. Deze suggesties voor persoonlijke verdieping zijn facultatief. Kies je er als lezer voor om deze verdieping te gaan doen, neem er dan vooral de tijd voor.

Lancering