Leiders van de toekomst

8 essentiële stappen

8 stappen

Hieronder volgt een korte samenvatting van de eerste vier stappen uit dit boek. De cases en voorbeelden zijn hierbij weggelaten, evenals de suggesties voor persoonlijke verdieping.

Stap 1: Streef gezondheid na

Stap1secDe stap ‘Streef gezondheid na’ vormt de basis en is stap 1 van het gehele pad. Deze basale stap is nodig, omdat leiderschap topsport is. Toch wordt ‘Streef gezondheid na’ vaak veronachtzaamd. Deze stap gaat over aandacht hebben voor zowel fysieke als mentale gezondheid.

Voldoende slapen, gezond eten en genoeg bewegen zijn geen sluitstuk, maar een startpunt van leiderschap. De leider van de toekomst ontwikkelt verder zijn mentale gezondheid door een positieve grondhouding te oefenen en te accepteren wat er op zijn weg komt.

Stap 2: Schets je reis

Stap2secBij de stap ’Schets je reis’ staat een leider voor de opgave om te weten te komen wat zijn Intentie en waarden zijn. In deze zoektocht stelt hij zich vragen als: wat streef ik na? Welke impact wil ik hebben? Wat wil ik doorgeven (aan een volgende generatie)? Hij bepaalt met welke waarden hij op weg gaat om zijn Intentie waar te maken.

Doordat een leider zijn reis vooraf schetst, kan hij zijn keuzes en handelen als leider hier steeds op afstemmen. De leider van de toekomst neemt de antwoorden op bovenstaande vragen als leidraad, maar raakt er tegelijkertijd niet te veel aan gehecht. Hij staat dan immers niet meer open voor nieuwe inzichten die zijn koers kunnen beïnvloeden.

Stap 3: Sta open voor de context

Stap3secLeiderschap bestaat voornamelijk uit het maken van keuzes. Voordat een leider een keuze maakt, moet hij de context met volle aandacht doorgronden. Anders vergroot hij het risico niet de beste keuze te maken, omdat hij zichzelf limiteert in de mogelijkheden die hij ziet.

De leider van de toekomst doorgrondt de context diepgaand. Hij heeft oog voor de breedte van het hele veld aan stakeholders en indirect betrokkenen. Hij maakt onderscheid tussen de mens als medewerker enerzijds en de mens als medemens anderzijds. Hij probeert contact te maken met wat de ander denkt, voelt en ook met wat de ander inspireert en bezielt. De leider van de toekomst stelt tijdens het waarnemen zijn oordeel zo lang mogelijk uit, om niet voortijdig deuren te sluiten en daarmee wellicht verkeerde conclusies te trekken.

Stap 4: Sta open voor jezelf

Stap4secEen leider staat niet alleen open voor de buitenwereld. In deze volgende stap richt hij zich ook op zijn binnenwereld om te onderzoeken wat er in hemzelf is. Het vergt veel oefening om deze stap zuiver te kunnen doorlopen. Het is belangrijk voor een leider om goed te scheiden wat van hem, wat van een ander en wat van de omgeving afkomstig is: welke signalen (gedachten, gevoelens) zijn een gevolg van beïnvloeding door de omgeving, horen eigenlijk een ander toe en welke signalen blijven over die werkelijk uit hemzelf komen?

Deze stap legt de nadruk op de inzet van het volle bewustzijn; niet alleen weet een leider wat hij denkt, ook beseft hij wat hij voelt en wat zijn lichaam hem vertelt. De leider van de toekomst realiseert zich de waarde van zijn intuïtie en onderbewustzijn en probeert dit zo goed mogelijk in te zetten.

Voor stap 5 tot en met 8 zie de auteurstoelichting

Lancering